News

Fiyavathi Childrens’ Visit to MNU

Posted on 31-12-2019 at 08:53

The Maldives National University (MNU) had the pleasure of hosting Fiyavathi Children yesterday. After an interactive presentation by The Maldives National University Students’ Union (MNUSU) about the facilities, opportunities and the student life of MNU, the children were given a tour of the central campus including the auditoriums, PE Hall and the library, followed by […]

Human Development Report 2019 Launched at MNU

Posted on 19-12-2019 at 12:18

On Monday, 9 December 2019, this year’s Global Human Development Report “Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century” was released by UNDP. The report goes beyond the common discussions of income-based inequality, to also consider inequalities across the globe in other dimensions such as […]

MNU Participates in the Islamic Fair

Posted on 05-12-2019 at 11:43

The Maldives National University (MNU) participated in the Islamic Fair (Kudakudhinge Haveeru) held yesterday, which was organized by the Ministry of Islamic Affairs. This event was held to mark the Day Maldives Embraced Islam. MNU set up a stall at the event with various activities for the children to enjoy. This included Coloring, Hand Painting, […]

New Deputy Vice-Chancellors Appointed

Posted on 14-11-2019 at 11:40

The Maldives National University is pleased to announce the appointment of Mr. Hussain Haleem, Ms. Aishath Shaheen Ismail & Dr. Aishath Shehenaz Adam as the Deputy Vice Chancellors of The Maldives National University with effect from 14th November 2020 for a period of four years. Their positions are as follows: Mr. Hussain Haleem, Deputy Vice […]

Clinical Posting Commencement Ceremony

Posted on 30-10-2019 at 17:33

    .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ ގެ ދަރިވަރުން، ކްލިނިކަލް މަސައްކަތުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީންތައް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްމިއްޔާތެއް ދަރުވަމަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ  .މިރަސްމިއްޔާތު އިފްތިހާހް ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމެވެ .މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަބްދުއްﷲ އަމީން އާއި ޤައުމީ ޔުނވަރިސިޓީ އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ    

MNU Research Grant Awarding Ceremony

Posted on 15-10-2019 at 14:02

MNU Research Grant Awarding Ceremony was held today at The Maldives National University. The opportunity to apply for the grant was open to staff who wanted to carry out research projects and for the higher degree students who wanted to undertake a research project. Grants were awarded to the following applicants to implement their research […]

MNU Student Scholarship Award Winners

Posted on 04-09-2019 at 12:21

MNU Student Scholarship Awarding Ceremony for 2019 Semester 2 was held on 4th September 2019. 23 students were awarded MNU Student Scholarships and another 4 students were selected for Shaheed Awards during the ceremony. You can find the full list of winners below: Students Selected for MNU Scholarship 2019 Term 2 For more information on […]

Dr. Hassan Hameed announced as University’s new Chancellor

Posted on 21-08-2019 at 12:39

Picture by: The President’s Office   President Ibrahim Mohamed Solih has appointed Dr. Hassan Hameed as The Maldives National University’s Chancellor and presented his official Letters of Appointment at a special ceremony held yesterday at the President’s office. Dr. Hassan Hameed previously served as the Vice-Chancellor of MNU, Rector at the Maldives College of Higher […]

1 2 3 7