News

Official Ceremony to mark the end of AMED Project

Posted on 17-05-2022 at 10:51

  The official ceremony to mark the end of AMED Project was held today at The Maldives National University. Project “AMED – Advancing higher education in Maldives through E-learning Development”, approved by Erasmus+ programme – KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practice, Capacity Building in the field of Higher Education, started with […]

MNU Student Scholarship 2022 Term 1 Winners

Posted on 31-03-2022 at 12:28

  The 2022 Term 1 MNU Student Scholarship has been awarded to 12 students. These students were selected based on merit among a total of 222 applicants. There are 3 categories in the MNU Student Scholarship. They are Tuition Fee Scholarship, Undergraduate Scholarship and Postgraduate Scholarship. For more information information regarding our scholarship schemes, please visit https://mnu.edu.mv/scholarships/. Tuition Fee […]

MNU visits Alifu Alifu Atoll for Stakeholder Engagement Events

Posted on 02-03-2022 at 11:46

  Maldives National University (MNU) has visited – Alifu Alifu (AA) Atoll islands to introduce the Project PROMISE to different stakeholders on the atoll. The first Stakeholder Engagement events on AA Atoll were held at Alifu Alifu Ukulhas and Rasdhoo islands on 15th and 16th February 2022 respectively. The meetings were held with the local […]

Book Writing Grants Awarding and Book Launching

Posted on 23-12-2021 at 15:58

“އެމް.އެން.ޔޫ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފޮތް ލިޔުމަށް ދެވޭ ގްރާންޓް” ސާދަ ފަރާތެއް ހާސިލްކޮށްފި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފޮތް ލިޔުމަށް ދެވޭ ގްރާންޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު 23 ޑިސެމްބަރ 2021 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ފޮތްތެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އާލާކޮށް ދިރުވުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީން މިއަހަރު އަލަށް ތަޢާރަފު ކުރި “ބުކް ރައިޓިންގ ގްރާންޓްސް”، އަށް 23 ފަރާތަކުން އެދިވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. މިޕްރޮޕޯޒަލްތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބުކް ރައިޓިންގ […]

Faculty of Hospitality and Tourism Studies of The Maldives National University wins the prestigious World Culinary Award 2021

Posted on 02-12-2021 at 20:42

Faculty of Hospitality and Tourism Studies of The Maldives National University wins the prestigious World Culinary Award 2021 The Faculty of Hospitality and Tourism Studies (FHTS) of The Maldives National University (MNU) has been awarded the World Culinary Award in the category of “Indian Ocean’s Best Culinary Training Institution” at the 2nd Annual World Culinary […]

1 2 3 9