News

New Deputy Vice-Chancellors Appointed

Posted on 14-11-2019 at 11:40

The Maldives National University is pleased to announce the appointment of Mr. Hussain Haleem, Ms. Aishath Shaheen Ismail & Dr. Aishath Shehenaz Adam as the Deputy Vice Chancellors of The Maldives National University with effect from 14th November 2020 for a period of four years. Their positions are as follows: Mr. Hussain Haleem, Deputy Vice […]

Clinical Posting Commencement Ceremony

Posted on 30-10-2019 at 17:33

    .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ ގެ ދަރިވަރުން، ކްލިނިކަލް މަސައްކަތުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީންތައް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްމިއްޔާތެއް ދަރުވަމަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ  .މިރަސްމިއްޔާތު އިފްތިހާހް ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމެވެ .މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަބްދުއްﷲ އަމީން އާއި ޤައުމީ ޔުނވަރިސިޓީ އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ    

MNU Research Grant Awarding Ceremony

Posted on 15-10-2019 at 14:02

MNU Research Grant Awarding Ceremony was held today at The Maldives National University. The opportunity to apply for the grant was open to staff who wanted to carry out research projects and for the higher degree students who wanted to undertake a research project. Grants were awarded to the following applicants to implement their research […]

MNU Student Scholarship Award Winners

Posted on 04-09-2019 at 12:21

MNU Student Scholarship Awarding Ceremony for 2019 Semester 2 was held on 4th September 2019. 23 students were awarded MNU Student Scholarships and another 4 students were selected for Shaheed Awards during the ceremony. You can find the full list of winners below: Students Selected for MNU Scholarship 2019 Term 2 For more information on […]

Dr. Hassan Hameed announced as University’s new Chancellor

Posted on 21-08-2019 at 12:39

Picture by: The President’s Office   President Ibrahim Mohamed Solih has appointed Dr. Hassan Hameed as The Maldives National University’s Chancellor and presented his official Letters of Appointment at a special ceremony held yesterday at the President’s office. Dr. Hassan Hameed previously served as the Vice-Chancellor of MNU, Rector at the Maldives College of Higher […]

Chancellor’s visit to F&B Student Practical Sessions

Posted on 08-04-2019 at 10:27

Chancellor Dr. Mohamed Latheef, along with Deputy Vice Chancellors Ms. Aishath Shaheen and Dr. Muaviyath Mohamed, Dean of Students Ms. Nadhiya Ahmed and Registrar Dr. Saudulla Ali visited the Faculty of Hospitality & Tourism Studies F&B Student Practical Session held on 3rd April 2019. Practical Sessions are held every semester for our F&B students to […]

3rd Consecutive Volleyball Championship

Posted on 03-04-2019 at 14:28

The Maldives National University has secured the champions title in both Men’s and Women’s division in the “VAM Inter College/University Volleyball Tournament 2019” organized by Volleyball Association of Maldives (VAM). This is the third consecutive time that MNU has secured the title in both the divisions. Previously, MNU secured the titles in 2016 and 2017 […]

Inaugration of the AMED Project

Posted on 26-03-2019 at 20:11

Inauguration ceremony of AMED ( Advancing higher education in Maldives through E- learning Development) project at was held today at the Maldives National University. AMED project is funded by the Erasmus+ programme aimed at strengthening capacities in high education. The Centre for Educational Technology and Excellence (CETE) of MNU will work with partner institutions in […]