Beach cleaning project

Posted on 23-12-2021 at 16:45

  A beach cleaning project will be conducted by promise project with MNUSU from 4pm to 6pm on 25th December 2021. Targeting to clean the area between Male’ Industrial Zone and West Park #projectpromise #beachcleanup #coastalcleanup #sustainability #community #maldives #mnu #mnusu

Book Writing Grants Awarding and Book Launching

Posted on 23-12-2021 at 15:58

“އެމް.އެން.ޔޫ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފޮތް ލިޔުމަށް ދެވޭ ގްރާންޓް” ސާދަ ފަރާތެއް ހާސިލްކޮށްފި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފޮތް ލިޔުމަށް ދެވޭ ގްރާންޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު 23 ޑިސެމްބަރ 2021 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ފޮތްތެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އާލާކޮށް ދިރުވުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީން މިއަހަރު އަލަށް ތަޢާރަފު ކުރި “ބުކް ރައިޓިންގ ގްރާންޓްސް”، އަށް 23 ފަރާތަކުން އެދިވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. މިޕްރޮޕޯޒަލްތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބުކް ރައިޓިންގ […]

Dean (SN)

Posted on 22-12-2021 at 14:11

2022-01-06 12:00:00

1 2 3 4