MNU Fahi Sufra

Posted on 01-03-2022 at 11:32 in Events

!އެމް.އެން.ޔޫ. ފަހި ސުފުރާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

 

 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒު، އެމް.އެން.ޔޫ. ފަހި ސުފުރާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒުގައި 24 – 26 މާރިޗު 2022 އަށް މެންދުރު 14:00 ން ރޭގަނޑު 22:00 އަށެވެ

.މި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 10 މާރިޗު 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ލިންކް ބޭނުންކުރައްވައިގެން ފޯރމު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ

Form: https://bit.ly/MNUFahiSufra

MNU-Sufra-Advertisement-(Social-Media)