Book Fair – Foy Maurazu 2022

October 11 @ 2:00 pm - October 13 @ 10:00 pm
Loading Events

އެމް.އެން.ޔޫ. ފޮތް މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ބާއްވާ ދެވަނަ ފޮތް މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ލިންކް ބޭނުންކުރައްވައިގެން އަންގަވާލަދެއްވުން އެދެމެވެ
 https://bit.ly/3eMfOXq : ލިންކް
މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަގުތަކީ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

 

 

Details

Start:
October 11 @ 2:00 pm
End:
October 13 @ 10:00 pm
Event Category:
Event Tags:
,