Courses

About Us

Faculty of Shari‘ah and Law was established as a Government institute in 11th August 1999, but was subsequently incorporated into Maldives National University in 2011. 

Faculty of Shari‘ah & Law is an established center of research in classical Islamic law as well as in contemporary legal education. The Faculty is a pioneer institution which is trying to bridge the gap between Islamic Laws and Contemporary Laws. The Faculty is not only trying to bring harmonization between Law and Shari‘ah but it is also trying to contribute in the development of Islamic Laws in accordance with the needs of the time.

A large number of students graduated from the faculty are working in the judicial, litigation and teaching departments throughout Maldives and worldwide.

الحمد لله رب العلمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين و بعد

ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “مُعَلِّمُ النَّاسَ الخَيْرَ އަށް މާތް ﷲ ރަޙުމަތް ލައްވަތެވެ. އަދި މަލާއިކަތުން ވެސް އެމީހުނައްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާކުރައްވަތެވެ. އަދި ކިއެއްތަ ކަނޑުގައި އުޅޭމަސްތަކާއި ހޮރުތަކުގައިއުޅޭ ހިނިތަކަށް ދާންދެން އެފަދަ މީހުނަށް ހެޔޮ ދުޢާކުރެއެވެ.”

مُعَلِّمُ النَّاسَ الخَيْرَ ގެ މުރާދަކީ ޝަރީޢަތުގެ ޢިލްމުކަމަށް ގިނަޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތު ބާއްޖަވެރިކުރުވާ ހުރިހާ ޢިލްމެއްވެސް الخير ގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ހުއްޓެވެ. މިގޮތުން މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޢިލްމު ފެތުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަވްމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެނިހެން ފެކަލްޓީތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯއިން މުޖުތަމަޢުގައި ޢިލްމުގެ އަލިކަން ފެތުރުމަށްޓަކައި މިފަށައިގަންނަ މަސައްކަތަކީ މުޖުތަމަޢުއަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތެއްކަމުގައި ވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ.

وما تَوفِيقِي إلا بِالله علَيهِ تَوكَّلتُ وإليه أنيْب

ޑޮކްޓަރ އަބްދުއްސައްތާރުޑީން

Contact Us

Rahdhebai Higun, Machangolhi,
           Male’, Maldives
+960 3345396
fsl@mnu.edu.mv

Bachelor of Shari'ah & Law (Honours)

This is a four-year honors degree comprising of law, shariah and Arabic modules. The program adheres to the minimum standards of the Bar Council of Maldives and is developed to help students build foundational knowledge in the practice of law, as well soft skills required to succeed in the legal profession. It further provides exit points so that students can achieve professional qualifications at Diploma and Advanced Diploma level.

The shariah modules are taught in Dhivehi, while the law modules are taught in English. The program is advertised twice a year for students interested in developing a law career.

 • Hussain Haleem

  Deputy Vice Chancellor (Administration and Finance
  hussain.haleem@mnu.edu.mv
  3345128
 • Dr. Abdul Sattar Abdul Rahman

  Dean
  abdulsattar.ar@mnu.edu.mv
  3345383
 • Dr. Mohamed Mursaleen

  Assistant Professor
  mohamed.mursaleen@mnu.edu.mv
  3345381
 • Dr. Khadheeja Rasheed

  Assistant Professor
  khadeeja.rasheedh@mnu.edu.mv
  3345386
 • Dr. Mohamed Iyaz

  Assistant Professor
  mohamed.iyaz@mnu.edu.mv
  3345392
 • Dr. Ali Fawaz Shareef

  Deputy Vice Chancellor (Academic Affairs)
  a.f.shareef@mnu.edu.mv
  3345121
 • Hussain Haleem

  Deputy Vice Chancellor (Administration and Finance
  hussain.haleem@mnu.edu.mv
  3345128
 • Dr. Abdul Sattar Abdul Rahman

  Dean
  abdulsattar.ar@mnu.edu.mv
  3345383
 • Dr. Mohamed Mursaleen

  Assistant Professor
  mohamed.mursaleen@mnu.edu.mv
  3345381
 • Dr. Khadheeja Rasheed

  Assistant Professor
  khadeeja.rasheedh@mnu.edu.mv
  3345386
 • Dr. Mohamed Iyaz

  Assistant Professor
  mohamed.iyaz@mnu.edu.mv
  3345392
 • Dr. Ali Fawaz Shareef

  Deputy Vice Chancellor (Academic Affairs)
  a.f.shareef@mnu.edu.mv
  3345121

Master of Laws (LLM)

The one-year program of Master of Laws (LLM) offers an interesting opportunity to develop legal knowledge at a advanced level. It is available only for law graduates and the structure makes it ideal for professionals to immerse in selected areas of law.  The program offers a choice of subjects such Medical Law, Banking Law, and Media Law. It allows students a choice for students’ to undertake the degree as a combination of coursework and a minor thesis. 

This program is taught in English.

The program is offered full-time mode, with classes in the evening.