News

Inauguration of MNU outreach center at Dh. Kudahuvadhoo Feb 11th 2016 >

SAARC Chair, Fellowship and Scholarship Winner Joins MNU >

 

Winner SAARC Chair, Fellowship and Scholarship 2015 – Nidup Gyeltshen from Bhutan joins Bachelor of Nursing at The Maldives National University.

 

MNU 2016 Term 1 Commences with Over 9,000 Students >

 

With the newly enrolled 3,660 students, The Maldives National University begins 2016 Term 1 classes. This takes the total number of students currently pursuing higher studies at MNU to over 9,800.

 


 

ދިވެހި ޚަބަރު

އެމް.އެން.ޔޫގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ޑީން އަދި ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް ގެ އިސްވެރިޔާ ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ފެެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ޑީން ކަމުގެ މަޤާމަށް ޑރ. އަބްދުއްސައްތާރު އަބްދުއްރަހްމާނު އަދި ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް ގެ އިސްވެރިޔާ ކަމުގެ މަޤާމަށް ކެޕްޓަން އަހްމަދު ޒުބައިރު ޢައްޔަނު ކުރައްވ...

 

 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްއިން ކުޅުދުއްފުށިގައި "ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް" ފާހަގަކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަހުގައި ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ކޯސްތައް ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ފަރާތުން ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ހދ.ކުޅުދުއްފުށިގައި ...

 

 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި!

ވަރލްޑް ބުކް އެންޑް ކޮޕީރައިޓްސް ޑޭއާއި ގުޅުވައިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީތަކަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު، ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރެއްވުން...

 

 

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ޑިސްޕްލޭ މުބާރާތުގައި ދިވެހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީގެ "ލިޔުންތެރިންގެ ސަރުސަނަ"

ދުނިޔޭގެ 23ވަނަ ފޮތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފޮތް ޑިސްޕްލޭ ކުރުމުގެ މުބާރާތުގައި އެމް.އެން.ޔޫ ލައިބްރަރީއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ...

 

 

ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އެމް.އެން.ޔޫގެ 5 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ31 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 5 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީއާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ގުޅިވަޑައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވި މި މުބާރާތުގެ މައިގަނޑު މަޤުސަދަކީ...

 

Study at MNU

Contact us
+960 3345 155 / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.