News

MNUL Outreach Program >


The very first outreach program of The Maldives National University Library was designed simultaneously with its annual Staff Development Workshop 2014.  The aim of these outreach programs are to develop social responsibilities among staff and to provide benefits to

Seminar conducted by MIRA in association with MNU Business School >


Maldives Inland Revenue Authority in Association with MNU Business School of The Maldives National University held a seminar on the topic: Features underlying a good Tax System.

A Training on Environmental Valuation Methods >


A training workshop on Environmental Valuation Methods jointly organized by the Faculty of Science of MNU and South Asian Network for Development and Environmental Economics (SANDEE) was inaugurated today by Mr Ajwad Musthafa, Permanent Secretary of the Ministry of Environment and Energy, Maldives.

 


 

ދިވެހި ޚަބަރު

 

ޔުނިވަރސިޓީ ރިސާރޗް ގްރާންޓްސް ހަވާލުކުރުން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން 2014 ވަނަ އަހަރު މުޅިންއަލަށް ތަޢާރަފުކުރި ރިސާރޗް ގްރާންޓް ސްކީމްގެ ދަށުން ރިސާރޗް ގްރާންޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ގްރާންޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

 

 

މެދުއުތުރު ކެމްޕަހާއި ގުޅޭ ނޫސްބަޔާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ކެމްޕަހެއް ނ.ކެނދިކުޅުދޫގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާކަމަށްބުނެ ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ފަތުރާފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅޭ.

Study at MNU

Contact us
+960 3345 155 / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.