First Lady launches the workshop on translation of the Asia Foundation’s “Let’s Read” programme

Posted on 13-02-2020 at 09:19 in News

ދަ އޭޝިޔާ ފައުންޑޭޝަންގެ ލެޓްސް ރީޑް ޕްރޮގްރާމްގެ ޕޯޓަލްގައި ހިމެނޭ އިނގިރޭސި ފޮތްތައް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމިޔުނިވަރސިޓީގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އިފްތާހް ކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފަޒްނާ އަހުމަދެވެIMG_7889 IMG_7958