Clinical Posting Commencement Ceremony

Posted on 30-10-2019 at 17:33 in News

 

 

.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ ގެ ދަރިވަރުން، ކްލިނިކަލް މަސައްކަތުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީންތައް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްމިއްޔާތެއް ދަރުވަމަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ

 .މިރަސްމިއްޔާތު އިފްތިހާހް ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމެވެ

.މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަބްދުއްﷲ އަމީން އާއި ޤައުމީ ޔުނވަރިސިޓީ އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ