Events

MNU Fahi Furusath

Posted on 17-05-2022 at 13:10

އެމް.އެން.ޔޫ. ފަހިފުރުޞަތު – އެމް.އެން.ޔޫ ޖޮބް ފެސްޓިވަލް .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން މި މޭ މަހުގެ 31 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިމަރުކަޒުގައި “އެމް.އެން.ޔޫ. ފަހި ފުރުސަތު” ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި އިވެންޓު ކުރިއަށްދާނީ އެދުވަހުގެ ހަވީރު 04:00 ން ރޭގަނޑު 10:00 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒުގައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާ ވަޒީފާ މައުރަޒަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތައުލީމު ފުރިހަމަކޮށް ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ނިކުންނަ ދަރިވަރުންނަށް  އަދި […]

Ilmee Foavahi 2022 Seminar 2

Posted on 17-03-2022 at 13:59

The second seminar of Ilmee Foavahi 2022 presented by MNU Faculty of Arts will be held on 23rd March 2022, Wednesday from 08:15 PM to 09:30 PM at B-Block Auditorium, MNU. This seminar is open to the public. ޓޮޕިކް: ހެޔޮވެރިކަމާއި ދިވެހިރާއްޖެ: ކުރިއެރުންތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް

Beach cleaning project

Posted on 23-12-2021 at 16:45

  A beach cleaning project will be conducted by promise project with MNUSU from 4pm to 6pm on 25th December 2021. Targeting to clean the area between Male’ Industrial Zone and West Park #projectpromise #beachcleanup #coastalcleanup #sustainability #community #maldives #mnu #mnusu

Theveli International Conference 2021

Posted on 20-08-2021 at 16:50

“Theveli 2021”, which is to be held from 23rd to 24th of August, 2021. The conference will be held online this year and the theme is “Research towards pandemic response, recovery and resilience”.   The meaning of the Dhivehi word, “Theveli” is, the sun’s rays that are spread on the sea when the sun or […]

Fahi Dhuvas 2021

Posted on 15-08-2021 at 13:28

MNU Fahi Dhuvas | August Intake 2021 Join us on Tuesday the 17th of August 2021 between 4PM – 6PM and 8PM – 10PM at MNU Central Administration to find out more about our courses, facilities, study options, and more. We will be accepting application forms at the event as well as provide attestation services.

Antibody Testing (COVID-19 Seroprevalence Study)

Posted on 26-10-2020 at 11:52

  The Maldives National University (MNU) will be carrying out antibody testing in collaboration with Health Protection Agency (HPA), for those who have been randomly selected, from 22nd Oct  – 12th Nov 2020 (except Fridays) from 4-7 pm at MNU Central and Faculty of Health Sciences.

1 2 3 7