MNU Fahi Furusath

Posted on 17-05-2022 at 13:10

އެމް.އެން.ޔޫ. ފަހިފުރުޞަތު – އެމް.އެން.ޔޫ ޖޮބް ފެސްޓިވަލް .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން މި ޖޫން މަހު 01 ވާ ބުދަ ދުވަހު ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިމަރުކަޒުގައި “އެމް.އެން.ޔޫ. ފަހި ފުރުސަތު” ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި އިވެންޓު ކުރިއަށްދާނީ އެދުވަހުގެ ހަވީރު 04:00 ން ރޭގަނޑު 10:00 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒުގައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާ ވަޒީފާ މައުރަޒަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތައުލީމު ފުރިހަމަކޮށް ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ނިކުންނަ ދަރިވަރުންނަށް  އަދި […]

1 2 3