Clinical Posting Commencement Ceremony

Posted on 30-10-2019 at 17:33

    .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ ގެ ދަރިވަރުން، ކްލިނިކަލް މަސައްކަތުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީންތައް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްމިއްޔާތެއް ދަރުވަމަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ  .މިރަސްމިއްޔާތު އިފްތިހާހް ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމެވެ .މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަބްދުއްﷲ އަމީން އާއި ޤައުމީ ޔުނވަރިސިޓީ އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ    

Ilmee Fovahi 2019 – Seminar 9

Posted on 22-10-2019 at 13:13

The ninth seminar of Ilmee Fovahi 2019 presented by MNU Business School will be held on 23rd October 2019, Wednesday from 2025 hrs to 2130 hrs at FE Auditorium, MNU. This seminar is open to the public. Topic: “Workplace Bullying”

Panel Discussion – World Food Day

Posted on 15-10-2019 at 15:26

The Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture in partnership with The Maldives National University and Food and Agriculture Organization of the United Nations will host a Panel Discussion on ‘Our Actions are our Future. Healthy Diets for a Zero Hunger World’ the World Food Day theme for 2019. The Panel Discussion is a live-telecasted event […]

MNU Research Grant Awarding Ceremony

Posted on 15-10-2019 at 14:02

MNU Research Grant Awarding Ceremony was held today at The Maldives National University. The opportunity to apply for the grant was open to staff who wanted to carry out research projects and for the higher degree students who wanted to undertake a research project. Grants were awarded to the following applicants to implement their research […]

FHTS Exposure Trip to China

Posted on 02-10-2019 at 13:45

Applications for Faculty of Hospitality and Tourism Studies (FHTS) Exposure Trip to China is now open! Deadline: 15th October 2019 For more information, please call 761 6403 or 794 6477.